SẢN PHẨM ĐANG HOT

Đất nền

Diện Tích: 74m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Le Văn Trí

Giá: 7,35 tỷ (TL)

Mã: 

Bán Nhà 1 Trệt 2 Lầu

Diện Tích: 64m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 12 

Giá: 5,2 tỷ (TL)

Mã: 66

Nhà Trọ,Thu Nhập 8Tr/Tháng

Diện Tích: 72.6m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Kha Van Căn

Giá: 3,1 tỷ (TL)

Mã:

Đất nền

Diện Tích: 160m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: QL 13

Giá: 8,5 tỷ (TL)

Mã: 98

Bán Nhà 1 Trệt 1 Lầu

Diện Tích: 54m2 (4×13.5)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường BC 

Giá: 5,1 tỷ (TL)

Mã: 52

Bán Nhà Cấp 4

Diện Tích: 78m2 ( 8,3x10m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 9

Giá: 3,45 tỷ (TL)

Mã: 68

Bán Đất 2MT

Diện Tích: 54m2 (4.7×11.3)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 8

Giá: 2,75 tỷ (TL)

Mã: 54

Bán Nhà 1 Trệt 3 Lầu

Diện Tích: 80m2 ( 5x16m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 5 

Giá: 8,3 tỷ (TL)

Mã: 

ĐẤT NGHỈ DƯỠNG

Bán Nhà Cấp 4

Diện Tích: 80m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 17

Giá: 2,65 tỷ (TL)

Mã: 73

Bán Đất Khu Apec

Diện Tích: 52,8m2 (4×13,5)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 9

Giá: 3,93 tỷ (TL)

Mã: 135

Bán Nhà 1 Trệt 2 Lầu

Diện Tích: 83m2 (4x21m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 49 

Giá: 7,8ty tỷ (TL)

Mã: 2035

Đất nghỉ dưỡng

Diện Tích: 50m2 ( ngan 4 )

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 11

Giá: 2,9 tỷ (TL)

Mã: 127

Bán Nhà 1 Trệt 2 Lầu

Diện Tích: 64m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 12 

Giá: 5,2 tỷ (TL)

Mã: 66

Bán Nhà 1 Trệt 1 Lầu

Diện Tích: 54m2 (4×13.5)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường BC 

Giá: 5,1 tỷ (TL)

Mã: 52

Bán Nhà Cấp 4

Diện Tích: 78m2 ( 8,3x10m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 9

Giá: 3,45 tỷ (TL)

Mã: 68

Đất nghỉ dưỡng

Diện Tích: 30m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường số 2

Giá: 2,7 tỷ

Mã:

ĐẤT NỀN

Bán Đất

Diện Tích: 77,7m2 

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 8

Giá: 5,8 tỷ (TL)

Mã: 2030

Đất nền

Diện Tích: 40m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 8

Giá: 3,1 tỷ (TL)

Mã: 91

Đất nền

Diện Tích: 74m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Le Văn Trí

Giá: 7,35 tỷ (TL)

Mã: 

Bán Đất

Diện Tích: 114m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 12

Giá: 4,35 tỷ (TL)

Mã:113

Đất nền

Diện Tích: 160m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: QL 13

Giá: 8,5 tỷ (TL)

Mã: 98

Nhà Mới 1T 2L

Diện Tích: 56,5m2 ( 4x14m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 9

Giá: 5.25 tỷ (TL)

Mã: 129

Bán Nhà 1 Trệt 2 Lầu

Diện Tích: 41m2 ( ngan 4,1m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường số 11

Giá: 3,65 tỷ (TL)

Mã: 48

Bán Đất 2MT

Diện Tích: 54m2 (4.7×11.3)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 8

Giá: 2,75 tỷ (TL)

Mã: 54

ĐẤT MẶT TIỀN

Bán Nhà Cấp 4

Diện Tích: 80m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 17

Giá: 2,65 tỷ (TL)

Mã: 73

Bán Nhà Cấp 4

Diện Tích: 60m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 4 

Giá: 3,3 tỷ (TL)

Mã: 124

Bán Nhà mặt tiền 1 Lầu

Diện Tích: 47m2 

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 6

Giá: 2,8 tỷ (TL)

Mã: 117

Đất nền

Diện Tích: 74m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Le Văn Trí

Giá: 7,35 tỷ (TL)

Mã: 

Bán Nhà 2MT,1 lầu

Diện Tích: 89m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 10

Giá: 4,1 tỷ (TL)

Mã:

Bán Nhà 1 Trệt 1 Lửng

Diện Tích: 40m2 ( 3,5x11m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 9

Giá: 2,4 tỷ (TL)

Mã: 78

Bán Nhà 1 Trệt 3 Lầu

Diện Tích: 80m2 ( 5x16m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 5 

Giá: 8,3 tỷ (TL)

Mã: 

Bán Nhà 1 Trệt 1 Lầu

Diện Tích: 40m2 ( 4x10m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 49

Giá: 2,85 tỷ (TL)

Mã: 124

NHÀ TRỌ

Nhà trọ 1 Trệt 1 Lầu

Diện Tích: 42m2 (4x11m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 52 

Giá: 3,3 tỷ (TL)

Mã: 130

Nhà trọ 1 Trệt 1 Lầu

Diện Tích: 37m2 ( 3x12m)

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 11

Giá: 3.25 tỷ (TL)

Mã: 19

Nhà Trọ,Thu Nhập 8Tr/Tháng

Diện Tích: 72.6m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Kha Van Căn

Giá: 3,1 tỷ (TL)

Mã:

Nhà Trọ 1 Trệt 1L

Diện Tích: 54m2

Pháp Lý: Sổ Hồng

Vị Trí: Đường Số 1

Giá: 1,8 tỷ (TL)

Mã: 1000

0933067033
0933067033